Zásady nakládání s osobními údaji a soubory Cookies

Sephora respektuje vaše obavy spojené s ochranou vašeho soukromí a osobních údajů.

Tato charta popisuje, jak Sephora využívá informace, které o vás shromažďuje, když používáte některé z prodejních webových stránek Sephora (pro seznam stránek klikněte zde ), verze "Sephora Flash" prodejny optimalizované pro mobilní a dotyková zařízení a mobilní aplikace dostupné prostřednictvím služeb "App store" a "Play store"), dále společně označované jako « Stránky », a když nakupujete v našich parfumeriích nebo s námi jakkoli komunikujete (s našimi „Službami"). Umožní vám zjistit původ a využití informací získávaných při prohlížení Internetu prostřednictvím souborů cookies a využít vaše práva a možnosti v souladu s platnými právními předpisy spojenými s ochranou osobních údajů.

Tato charta se vztahuje na veškeré webové stránky, aplikace a služby nabízené společností Sephora a subjekty skupiny Sephora samostatně a kolektivně označované jako « Sephora » « My », « Naše », které odkazují na tuto chartu a doplňují „Všeobecné obchodní podmínky používání“ a „Všeobecné obchodní podmínky prodeje“ stránek (a jakýkoli další dokument či informační poznámku, které se vztahují k této chartě).

Neplatí pro weby, aplikace a služby, které disponují svými samostatnými chartami nebo zásadami a které nezahrnují nebo neodkazují na tuto chartu (zejména se nevztahuje na www.wearesephora.fr, jehož/jejíž zásady v oblasti ochrany osobních údajů jsou dostupné na následující adrese: https://jobs.sephora.com/CzechRepublic/content/Privacy-Policy/?locale=cs_CZ, nebo na zpracování shromážděných informací, pokud oznámíte nežádoucí reakci po použití některého výrobku prodávaného společností Sephora SAS, kde jsou zásady ochrany osobních údajů dostupné zde.

Tato charta je tedy důležitá pro vás, kteří chcete mít pozitivní zkušenosti a důvěřovat našim službám, i pro nás, kteří chceme přesně a uceleně odpovídat na vaše otázky a brát v potaz vaše přání.

Změny charty

Příležitostně můžeme stávající chartu pozměnit. Pokud k tomu dojde, budeme vás o tom informovat změnou data uvedeného v horní části této charty a v některých případech vydáme také doplňující oznámení (například přidáním prohlášení na domovskou stránku našich Stránek, nebo tím, že vám zašleme e-mail). Doporučujeme vám, abyste si přečetli Chartu týkající se osobních údajů a souborů cookies při interakci s námi, abyste byli neustále informováni o našich praktikách nakládání s osobními údaji a postupech, které můžete využívat ke kontrole nad tím, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno a jak je chráněno vaše soukromí.

Klíčové body Chartynakládání s osobními údaji a soubory Cookie

Shromážděné informace

Když navštěvujete Stránku, komunikujete s námi nebo realizujete nákupy v prodejnách, shromažďujeme o vás informace.

Kromě informací, které nám sdělíte (např. založení účtu, založení věrnostní karty), dochází k automatickému sběru informací, generovaných či vyvozovaných našimi systémy (např. přiřazování/spojování dat s cílem vytvořit váš marketingový profil).

Účel

Tyto informace nám umožňují lépe vás poznat a znamenají, že můžeme vaše volby využít k vytvoření personalizovaných nabídek na naše produkty a produkty našich partnerů.

Používání souborů cookie nám umožňuje vylepšit specifikace Stránky a zobrazovat reklamy na této Stránce a na ostatních stránkách.

Provádějí se rovněž kontroly pro zajištění bezpečnosti Stránky a transakcí.

Příjemci

Tyto informace jsou předávány našim pobočkám (parfumeriím Sephora) v rámci správy našeho věrnostního programu a také našim poskytovatelům služeb, když je to nutné k zajištění vámi poždované služby.

Některé z těchto informací (včetně historie nákupů a profilu) mohou být, v závislosti na nastaveních, která sdělíte, předány našim obchodním partnerům, tak aby vám mohli zasílat personalizované nabídky.

Přenosy dat

K přenosům dat mimo Evropskou unii dochází z organizačních důvodů nebo kvůli poloze některých našich poskytovatelů (doručovací společnosti, hostitelské společnosti, zajišťovatelé plateb či zabezpečení).

Pro další informace prosím klikněte zde.

Vaše možnosti a práva

Chcete-li zjistit, jak můžete přezkoumat vaše nastavení ohledně přímého marketingu a marketingového profilování, klikněte zde

Chcete-li se dozvědět víc o účelech souborů cookie a o jejich deaktivaci, prosím klikněte zde

Chcete-li uplatnit svá práva na přístup a opravu údajů a chcete-li poznat a využít další práva, na která máte nárok v rámci legislativy týkající se ochrany údajů, prosím klikněte zde

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy či stížnosti vztahující se k této chartě, můžete nás kontaktovat:

dopisem zaslaným na adresu SEPHORA, Rybná 14, Praha, 110 00

telefonicky od pondělí do soboty od 9 do 18 hod. na čísle +420 800 200 111(bezplatná služba) * z důvodu monitorování kvality může být tento hovor nahráván (pro další informace))

e-mailem: privacy@sephora.cz

Přejít přímo k jednotlivým sekcím této charty

Jaké jsou role a odpovědnosti subjektů skupiny Sephora týkající se zpracování vašich osobních údajů?

Pokud žijete ve Francii, Monaku či Lucembursku nebo jste v kontaktu se subjektem Sephora nacházejícím se v jedné z těchto tří zemí, je správcem dat společnost Sephora SAS, francouzská zjednodušená akciová společnost s kapitálem 78.256.500,- Eur, zapsaná v obchodním rejstříku Registre du Commerce et des Sociétés v Nanterre pod číslem B 393 712 286, jejíž sídlo se nachází na adrese: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie (dále jen "Sephora France").

V ostatních zemích, pokud není uvedeno jinak, má subjekt Sephora, s nímž jste v kontaktu (během nákupů v prodejně či online), nebo který je uveden v právním upozornění webové stránky, ve všeobecných obchodních podmínkách používání či prodeje, ať v zemi vašeho pobytu nebo v zahraničí, roli společného správce dat se Sephora France, s výjimkou Sephora věrnostního programu, za nějž nese výhradní odpovědnost subjekt Sephora v místě, kde jste si zřídili svou věrnostní kartu.

Pokud si přejete prohlédnout úplný seznam subjektů skupiny Sephora, klikněte zde.

Sephora France navíc určuje strategické směřování v otázkách profilování a přímého marketingu skupiny Sephora. Je tak příjemcem informací o zákaznících a prospektech ostatních subjektů skupiny, stejně jako informací o prohlížení Stránky uživatelem, a jako správce dat realizuje marketingové studie a statistiky, které jsou komunikovány ostatním subjektům skupiny a jsou používány k určení cílených marketingových a reklamních aktivit společnosti Sephora.

Jaké informace shromažďujeme?

Sephora shromažďuje několik typů osobních údajů:

Informace, které poskytujete přímo

Shromažďujeme informace, které poskytujete přímo, když používáte naše Stránky a Služby.

  To je v následujících případech:
 • založíte si online účet,
 • přihlásíte se do našeho věrnostního programu,
 • realizujete nákup nebo si rezervujete služby v jedné z našich prodejen,
 • spojíte se s námi telefonicky,
 • přihlásíte se k odebírání našich e-mailů,
 • vyžádáte si katalog,
 • zúčastníte se losování o ceny, soutěže, propagační akce či průzkumu,
 • komunikujete s námi prostřednictvím sociální sítě třetí strany,
 • vyžádáte si zákaznickou asistenci,
 • komunikujete s námi jakýmkoli jiným způsobem.

Sdílení vašich osobních údajů je dobrovolné. Nicméně pokud nám neposkytnete všechny či jen některé požadované informace, může se stát, že nebudeme schopni zajistit vám určité produkty, služby či informace.

  Kategorie informací, které shromažďujeme, zahrnují:
 • Identifikační a kontaktní informace (jako jméno a příjmení, datum narození, poštovní adresa, způsoby kontaktu) potřebné k tomu, abychom vás identifikovali, když využíváte některou z našich služeb (tj. vytvoření online účtu);
 • Transakční informace potřebné ke zpracování vaší objednávky (vybrané položky, dodací a fakturační adresa, vaše telefonní číslo a e-mailová adresa, způsob platby včetně vaší platební karty a data platnosti, při realizaci platby online pak dále informace majitele účtu, k němuž patří platební karta);
 • Informace o vašich preferencích (jako jsou vaše preferované produkty a služby, například váš Playlist spojený s vaší kartou Sephora);
 • Sociodemografické informace (například váš věk, povolání, pohlaví atd., zmíněné, když uveřejňujete recenzi);
 • Informace o vašich fyzických rysech (jako je vaše barva očí nebo typ vlasů, které se rozhodnete s námi sdílet, když využijete Beauty Board);
 • Historické údaje o vašich online objednávkách a o každém použití vaší věrnostní karty v prodejně (uchováváme historii transakcí a míst nákupů; podobně když zakoupíte či vrátíte produkt, shromažďujeme informace o této transakci, jako například informace o produktu a datum a místo nákupu či vrácení zboží);
 • Historické údaje o vašich kontaktech s námi (uchováváme také historii našeho vztahu, když kontaktujete zákaznický servis nebo když uplatníte nějaký nárok);
 • Recenze, které napíšete o produktech, a fotografie, které uveřejníte na Beauty Boardu.

Údaje, které od vás požadujeme a které jsou zásadní pro splnění vašich požadavků, jsou na sběrných formulářích označené hvězdičkou či podobně, nebo jsou jako takové specifikovány slovně při sběru dat. Pokud nevyplníte požadovaná pole nebo neposkytnete informace označené jako povinné, nebudeme schopní reagovat na vaše požadavky.

V našich prodejnách nebo na akcích, které pořádáme (například akce týkající se líčení, uvádění produktů na trh či další akce v prodejnách), můžeme shromažďovat doplňující osobní údaje za podmínek a pro účely, které jsou konkrétně specifikovány pro danou příležitost.

Informace, které shromažďujeme automaticky.
  Automaticky o vás shromažďujeme některé informace tehdy, když vstoupíte na naše Stránky nebo je použijete nebo realizujete prodejní transakci, zejména pak tyto informace:
 • Data o připojení: Shromažďujeme informace o zařízení, které používáte k prohlížení a používání Stránek (jako je operační systém, typ prohlížeče, zda používáte proxy server, odvozenou polohu vaší IP adresy k identifikování vašeho počítače, délku vaší návštěvy, navštívené stránky a odkaz, který vás na naše Stránky přivedl).
 • Informace o vašem prohlížení (ať už jste přihlášení, nebo ne): Můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologii ke sběru informací o vás ve chvíli, kdy využíváte naše Stránky nebo e-maily, které vám zasíláme. Tyto informace nám umožňují vyvozovat závěry o vašich preferencích, o značkách či produktech, kterým dáváte přednost, a umožňují nám analyzovat způsob, jakým reagujete na určitý obsah. Tyto informace se shromažďují, když jste přihlášeni, i tehdy, když nejste přihlášeni, a mohou být konfrontovány křížem bez ohledu na to, jaké zařízení použijete. Chcete-li zjistit více informací o souborech cookie a o jejich deaktivaci, přečtěte si prosím oddíl Upozornění o souborech cookie společnosti Sephora.
 • Údaje o poloze: Když jste připojeni k mobilní aplikaci, a máte-li aktivovanou danou funkci, shromažďujeme informace o vaší poloze.
 • Nahrávání hovorů na našem zákaznickém servisu: Pokud zkontaktujete některého z našich poradců, váš rozhovor může být nahráván za účelem vylepšení kvality služeb. Jste o tom informováni sdělením před tím, než dojde ke spojení. Pokud si nepřejete, aby byl váš hovor nahráván, můžete vždy využít jiné způsoby, jak se s námi spojit.

Kromě toho mohou být v závislosti na údajích, které již máme k dispozici, některé formuláře vyplněny předem.

Takže pokud máte účet na Sephora.fr a chcete se přihlásit do našeho věrnostního programu, stačí, když jednoduše kliknete na tlačítko pro vstup do Věrnostního programu a buď vyplníte chybějící údaje, nebo ověříte jakékoli chybné informace ve svém účtu, abyste se mohli zapojit do našeho Věrnostního programu.

Navíc můžete propojit svou Věrnostní kartu, kterou jste obdrželi v jedné z našich prodejen, se svým účtem, a získat tak výhody na našich Stránkách: jednoduše zadejte číslo vaší věrnostní karty a vložte chybějící údaje či ověřte jakékoli nepřesné informace.

Informace, které shromažďujeme od našich partnerů a z dalších zdrojů
  Informace o vás můžeme také získávat z dalších zdrojů a přiřazovat je ke shromažďovaným informacím o vás, jako například:
 • Informace z místních databází poštovní služby pro ověření a aktualizaci distribučních adres;
 • Data sdílená partnerskou třetí stranou: jedná se o informace, které sdílela partnerská třetí strana, s níž jste byli v kontaktu a které jste dali souhlas ke sdílení vašich osobních údajů s námi pro přímý marketing nebo cílené reklamní účely. Tyto sociodemografické údaje (vaše socioprofesní kategorie, vaše věková skupina, vaše pohlaví atd.), kontaktní informace (vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo atd.), profilové údaje (vaše preference ohledně určitých produktů či služeb, vaše centra zájmu atd.);
 • Data sdílená sociálními sítěmi: jedná se o informace, které s námi sdílejí sociální sítě, jež jste použili prostřednictvím našich Stránek. Zejména, když sdílíte svou Sephora zkušenost s ostatními zákazníky, použijete sociální síť a sdílíte informace o sobě s touto sociální sítí a s námi. Tyto komunikace se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí, na které vás přesměrujeme.
Informace o třetích stranách

V některých případech můžeme shromažďovat informace, které poskytnete o ostatních lidech, například když pro někoho koupíte dárkovou kartu a požádáte, aby ji daná osoba obdržela elektronicky, když se rozhodnete koupit a poslat produkty druhému člověku, nebo když se zúčastníte hry na našich Stránkách a pozvete své přátele k zapojení do hry. Tyto informace využíváme pouze ke splnění vašich požadavků a nebudeme těmto vašim kontaktům zasílat marketingovou komunikaci, pokud se tito lidé sami nerozhodnou, že od nás chtějí tuto komunikaci dostávat.

Jaký je právní základ a způsob, jakým využíváme shromážděné informace?

Shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud pro to máme právní základ.

Níže popsané sběry osobních údajů jsou realizovány pouze proto, že jsou:

1) Nutné k tomu, abychom vám poskytli naše Služby a realizovali objednávky, které uskutečníte.
  Vaše údaje používáme ke správě uzavřených smluv a Služeb a k naplnění našich smluvních povinností, zejména abychom:
 • Zajistili produkty a služby, které jste si vyžádali online nebo v prodejně Sephora, zpracovali transakce a fakturaci, zajistili dodávky zboží, včetně správy online a platebních podvodů a platebních incidentů;
 • Spravovali váš online účet a věrnostní program;
 • Umožnili vám čerpat výhody Věrnostního programu, do něhož jste se přihlásili,
 • Spravovali vaše rezervace služeb nabízených našimi prodejnami (líčení, úprava obočí, workshop gravírování atd.);
 • Spravovali vaše příspěvky na Beauty Boardu, komunitním prostoru pro sdílení líčení a účesů;
 • Spravovali vaše recenze produktů;
 • Zajistili jakékoli jiné stávající či budoucí služby vztahující se ke Službám a poznamenané v různých všeobecných obchodních podmínkách používání.

A/nebo

2) Nutné pro náš legitimní zájem

V tomto případě vždy zohledňujeme jakýkoli potenciální dopad, který tento sběr dat může mít na vás a obecněji na uživatele Stránek. Pokud budeme mít pocit, že vaše zájmy či vaše základní práva a svobody přesahují náš legitimní zájem, pak na této bázi nepoužijeme vaše osobní údaje a můžeme si k nim vyžádat váš výslovný souhlas.

Správa našich vztahů se zákazníky.
Náš vztah s vámi spravujeme aktualizací databáze, která zahrnuje stávající i potenciální zákazníky a která nám umožňuje proaktivní správu našeho věrnostního programu.

Zajišťujeme, abyste mohli prohlížet Stránky, a vylepšujeme váš uživatelský zážitek.. Obecně můžete procházet naše Stránky bez sdílení dat, která vás dokáží identifikovat. Nicméně informace o vašem prohlížení jsou shromažďovány automaticky (viz oddíl "Informace, které shromažďujeme automaticky") za účelem zajištění bezpečnosti našich Stránek a Služeb a úpravy zážitku online uživatele jemu na míru.

Úprava stránek, aplikací a reklam na míru vašim preferencím. Za předpokladu, že jste se nerozhodli jinak (pro realizaci vašeho nastavení viz Upozornění o souborech cookie společnosti Sephora), sledujeme a analyzujeme vaše zvyky, používání a aktivity (včetně kombinování dat shromážděných prostřednictvím Stránek a dat shromážděných při využívání našich Služeb) k vytvoření uživatelských profilů, zobrazování či zasílání cílené reklamy a k úpravě našich stránek a aplikací na míru, včetně využívání technologií, které umisťují soubory cookie do vašeho zařízení či do e-mailů, které vám zasíláme.

Personalizované marketingová a propagační komunikace na míru vašim preferencím. Za předpokladu, že jste členy věrnostního klubu Sephora, společnost Sephora personalizuje komunikaci, která je vám zasílána prostřednictvím e-mailů nebo poštou. Některé informace týkající se vašeho členství ve věrnostním klubu Sephora sdílíme s našimi partnery, zodpovědnými za propagaci, aby naše komunikace byla na míru vašim preferencím. Pokud si nepřejete tuto personalizaci provádět, můžete kdykoliv tuto možnost zrušit pomocí odkazu, který je obsažen v každé naší propagační komunikaci. Pozor, odmítnutí cílené reklamy znamená pouze to, že přestanete být příjemcem reklamy, která je konkrétně zaměřená na vás. To neovlivní ani neznemožní zobrazování či příjem jiné, necílené reklamy.

Kombinování údajů. Propojujeme a kombinujeme data, která o vás nashromáždíme online i offline s daty z vašeho účtu (pokud ho máte založený), pokud jste přihlášeni do věrnostního programu nebo pokud využíváte některou z našich Služeb.

Například:

Propojujeme data z vašich příspěvků na Beauty Boardu, zejména vaši barvu očí a vlasů, s daty získanými z vašich recenzí na produkty a s vašimi zákaznickými daty a/nebo daty z věrnostního účtu. Tyto údaje používáme k navrhování vhodných produktů a nabídek, především prostřednictvím My Playlist propojeného s vaší věrnostní kartou.

Když jste přihlášeni ke svému účtu a zkontaktujete zákaznický servis prostřednictvím nástrojů Stránek, jako jsou například automatické připomínky nebo funkce rychlého zasílání zpráv s jedním z našich poradců, také propojujeme data o vašem zákaznickém a/nebo věrnostním účtu s těmito údaji o vašich žádostech o kontakt, abychom vám zajistili službu na míru a efektivně reagovali na vaše požadavky.

Pokud si nepřejete toto kombinování dat provádět, musíte se před použitím těchto nástrojů z účtu odhlásit.

Realizace studií a statistik.
Používáme také informace shromážděné pro účely studií a statistik - po anonymizování údajů nebo alespoň takovém zpracování, které brání jejich přiřazení ke konkrétním osobám.

A/nebo

Mimo těchto případů se údaje shromažďují na základě vašeho souhlasu, například když vyplníte kontaktní formulář, zašlete nám stížnost, přihlásíte se k odběru newsletteru, když uveřejníte komentář, nebo když takový souhlas vyžaduje zákon (například když vám chceme zaslat partnerské nabídky e-mailem nebo přes SMS nebo při používání souborů cookie pro cílenou reklamu), což nám umožňuje:

Zajistit efektivní zákaznický servis.

Vaše data používáme ke komunikaci s vámi, ke správě vašich přihlášení k odběru našich newsletterů a zodpovídání vašich dotazů, správě vašich stížností (Zákaznický servis). V případě telefonních hovorů Sephora hovory nahrává za účelem vyřízení stížností a jako důkaz.

Abychom s vámi mohli komunikovat o produktech, službách, nabídkách, propagacích, výhodách a akcích a sdílet s vámi informace, které by vás mohly zajímat.

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli usilovat o náš legitimní zájem dynamicky řídit náš prodejní vztah, abychom mohli předvádět naše korporátní image a propagovat naše produkty a služby, včetně upozornění na služby příslušné pro vaši geografickou polohu a provádění spotřebitelských studií a studií trhu. Nabídky se mohou týkat také produktů a služeb od třetích stran. Stejným způsobem můžeme sdílet některé informace s našimi obchodními partnery za účelem přímého marketingu. Pokud si obecně nepřejete, aby byly vaše údaje použity tímto způsobem, jednoduše nás kontaktujte způsobem, který je popsán v oddílu Jaké máte možnosti u marketingových komunikací?

Důležité informace o zpracování pro předcházení platebním incidentům a jejich řešení

V rámci boje proti online podvodům automaticky shromažďujeme, na základě vašeho souhlasu, údaje o vaší objednávce, společně s informacemi o použitém zařízení pro doplnění objednávky (konkrétně o použitém operačním systému, poloze zařízení, o tom, zda byl použitý proxy server atd.), a používáme je k analýze vašich transakcí pro odhalení podvodného jednání a předcházení nezaplacení částek. Mohou být zasílány všem třetím stranám, u kterých to povoluje zákon, či které jsou určeny společností SEPHORA, pouze za účelem rozpoznání identity Kupujícího, platnosti objednávky, použitého způsobu platby a plánovaného dodání zboží. Svůj souhlas můžete kdykoli odmítnout či odvolat na základě postupů uvedených v oddílu Upozornění o souborech cookie této charty. Nicméně pokud odmítnete naše soubory cookie používané pro bezpečné transakce, vaše objednávka nemůže být schválena automaticky a bude předmětem manuální revize. Pro potvrzení objednávky po vás může být požadováno prokázání totožnosti.

Pokud máte ohledně těchto kontrol jakékoli dotazy, nebo pokud by došlo k zablokování vašeho účtu, kontaktujte prosím zákaznický servis (viz Jak nás můžete kontaktovat?).

Osobní informace používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny; k jiným účelům je využíváme pouze tehdy, pokud k tomu od vás později získáme souhlas.

A/nebo

3) Nutné pro dodržování našich zákonných povinností.

Některá data mohu být uchovávána také z důvodu dodržování našich zákonných povinností a hájení našich zájmů v případě sporu či soudního jednání.

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Vaše údaje jsou uchovávány po dobu trvání našeho vztahu.

Obecně platí, že vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která není delší, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Zejména při vytváření online účtu se vaše osobní údaje ukládají, pokud používáte nebo objednáváte produkty nebo služby poskytované společností Sephora prostřednictvím vašeho online účtu.

Vaše osobní údaje a váš účet Sephora (pokud jej máte) budou smazány, pokud:

 • Jste se rozhodli opustit věrnostní program.

Chcete-li tak učinit, musíte o to požádat tak, že nás kontaktujete poštou na adrese: Sephora s.r.o., P. O. BOX 14, 530 02 Pardubice, telefonicky na: + 420 800 200 111 nebo zasláním e-mailu na: zakaznickyservis@sephora.cz. V takovém případě bude odstraněn také váš účet Sephora (pokud jej máte).

NEBO

 • Věrnostní program již nepoužíváte
 • Předpokládáme, že věrnostní program již nepoužíváte, pokud splňujete dvě následující kumulativní kritéria:
  • Za posledních 5 let jste ve společnosti Sephora neprovedli žádný nákup pomocí své věrnostní karty; a
  • Během tohoto 5. a posledního roku jste přestali komunikovat se společností Sephora; zejména jste neotevřeli žádný z e-mailů, které vám zaslala společnost Sephora a nepřihlásili jste se k zákaznickému účtu na webových stránkách www.sephora.cz. V některých případech můžeme některé vaše osobní údaje uchovat, i když svůj účet vymažete, a to na základě zákonné povinnosti nebo pokud přetrvávají problémy s vaším účtem, například záporný zůstatek nebo nevyřešená reklamace nebo spor. V takovém případě budou osobní údaje potřebné k vyřešení problému nebo sporu uchovávány po celou dobu trvání sporu v rámci příslušné zákonné promlčecí lhůty.
  • Speciální případy

   Předmět Kategorie dotčených údajů Doba archivace před vymazáním
   Registrace newsletteruInformace týkající se vaší e-mailové adresy a vašich preferencí přímého marketingu
   • Dokud se neodhlásíte od odběru newsletteru prostřednictvím nastavení účtu;
   • nebo prostřednictvím odkazů k odhlášení, které jsou za tímto účelem poskytovány v newsletterech;
   • nebo pokud není s vaší e-mailovou adresou propojen žádný zákaznický účet, 3 roky po vaší poslední interakci (např. otevření) s e-mailem, který jsme vám zaslali.
   Historie objednávekSeznam objednávek prováděných on-line nebo v kamenných obchodech (pokud jste použili svou věrnostní kartu)Dokud jste zaregistrováni do věrnostního programu (Další informace naleznete v pravidlech a podmínkách věrnostního programu).
   GeolokaceGeolokace v reálném čase, když jste povolili tuto funkci, abyste získali doporučení produktů a služeb v závislosti na vaší aktuální poloze.Žádné uchovávání dat
   Platba přes internetKdyž v nastavení vašeho účtu povolíte zapamatování platebních údajů pro vaše další nákupy.Do vymazání těchto informací prostřednictvím nastavení vašeho účtu nebo do data vypršení platnosti vaší platební karty.
   Obsah vytvořený v našem prostoru pro sdílení Beauty BoardUživatelské jméno, fotografie, barva očí a vlasůDokud tyto informace sami nevymažete.
   Zabezpečení webových stránek a našich služebIdentifikační údaje, přihlašovací údaje, včetně IP adresy6 měsíců.

S kým je sdílíme?

Vaše údaje sdílíme v případech, kdy je to nutné pro správu a řízení Stránek a služeb.

V rámci využívání Služeb jsou některé údaje o vás zasílány našim partnerům a zpracovatelům dat, kteří Stránky spravují a poskytují související služby nutné k zajištění svých služeb. Tímto způsobem jsou údaje o vaší platbě zasílány našim poskytovatelům platebních služeb a bankovním institucím za účelem provedení transakcí vztahujících se k vámi odebíraným službám a správě věrnostních karet a marketingových operací. Některé tyto služby mohou být realizovány také dalšími subjekty v rámci Skupiny LVMH.

S vaším souhlasem jsou některé údaje (kontaktní údaje, profil) sdíleny s partnery, kteří vám na jejich základě mohou zasílat personalizované nabídky.

Vaše kontaktní údaje, centra zájmu, věk a socioprofesní kategorie jsou sdíleny, za respektování vašich nastavení, s našimi obchodními partnery, kteří vám mohou zasílat informace o svých produktech a službách. Tyto informace se mohou například skládat z nabídek na vzorečky líčení či ošetření nebo dalších produktů prodávaných našimi partnery. Například můžeme poskytnout vaše dílčí informace kosmetickým značkám, pokud jste projevili přání účastnit se soutěže či propagační akce k uvedení nového produktu. (Chcete-li zkontrolovat své nastavení, navštivte oddíl Jak se odhlásit z odběru newsletterů, jak nastavit možnosti pro propagační komunikaci a cílenou reklamu?:

Vaše údaje sdílíme s agenturou pro vymáhání pohledávek, s našimi firmami či se zákonem oprávněnými třetími stranami, tak abychom mohli vymáhat své pohledávky, řídit spory a zabránit neuhrazení částek a nároků.

Údaje o vás můžeme sdílet také s externími firmami v případě sporů, s třetími stranami, jako jsou úřady pro vymáhání pohledávek odpovědné za vymáhání neuhrazených plateb, či bojující proti podvodům na Internetu, které jsou buď schváleny zákonem, či jmenovány společností Sephora, výhradně za účelem ověření identity kupujícího, platnosti objednávky, použitého způsobu platby a plánovaného doručení zboží.

Údaje uveřejněné na Beauty Boardu a recenze produktů, které zveřejníte, jsou veřejně dostupné.

Fotografie a informace, které se rozhodnete zveřejnit na svém Beauty Boardu, stejně jako recenze produktů, jsou veřejně dostupné.

Údaje jsou sdílené s třetími stranami, když použijete tlačítka sociálních sítí.

Když použijete tlačítka sociální sítě, jsou vaše identifikační údaje automaticky komunikovány těmto sociálním sítím. Na sociálních sítích můžete sdílet také určité informace či obsah (produktový list, vaše Beauty Board příspěvky atd.) nacházející se na sephora.fr. Toto použití se řídí všeobecnými obchodními podmínkami používání dané sociální sítě. Vyzýváme vás, abyste si je přečetli.

Vaše údaje mohou být sdíleny také v případech, které nejsou výše popsány, na základě vašeho souhlasu, nebo podle pokynů, nebo v případě, kdy to vyžaduje zákon. V případě, že dojde k částečnému či úplnému prodeji obchodních aktivit společnosti Sephora, vaše osobní údaje budou s kupující stranou sdíleny, tak aby byla zachována kontinuita Služeb a/nebo, pokud se nerozhodnete jinak, za účelem jejich využití k přímému marketingu.

Jak je zaručena bezpečnost vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními v souladu s právními a regulačními požadavky Francie a EU, které zajišťují jejich zabezpečení a důvěrnost.

Konkrétně společnost Sephora používá ochranné technologie, jako je kódování, systémy ověřování pravosti a systémy detekce podvodů, které chrání váš online účet a platební transakce.

Sephora získává od svých poskytovatelů služeb a subdodavatelů písemné závazky k zajištění a provádění dostatečných bezpečnostních opatření, která zajistí ochranu osobních údajů, které jim byly svěřeny ke zpracování v souladu s právními požadavky týkajícími se ochrany osobních údajů.

Jsou osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii? Jaké jsou záruky?

Vaše údaje uchováváme v Evropské unii. Nicméně je možné, že údaje, které shromažďujeme, když využíváte naše Stránky či Služby, jsou přenášeny mimo Evropskou unii do zemí, jejichž legislativa vztahující se k ochraně osobních údajů se liší od právních předpisů platných v Evropské unii či ve vaší zemi pobytu.

To platí především s ohledem na údaje sdílené s našimi poskytovateli služeb či našimi subdodavateli mimo Evropskou unii (zejména společnost BazaarVoice v Kanadě, jejíž právní předpisy Evropská komise uznala jako legislativu s dostatečnou mírou ochrany). Její služby využíváme ke správě a zveřejňování vašich názorů na produkty prodávané na našich Stránkách. Když se příjemce nachází v zemi, jejíž právní předpisy nezískaly od Evropské komise rozhodnutí o přiměřenosti, dbáme na to, aby se přenos řídil standardními smluvními doložkami Evropské komise, které zaručují dostatečnou míru ochrany soukromí a základních práv osob, či ekvivalentními zárukami, nebo, v případě USA, aby se příjemce řídil zásadami Ochrany soukromí.

Kromě toho, když se přihlásíte do Věrnostního programu Sephora, vaše karta je dostupná v Lucembursku a Monaku (země, jejichž právní předpisy o ochraně osobních údajů nebyly předmětem zjištění přiměřenosti ze strany Evropské komise), prodejny Sephora mají přístup k informacím o vás spojené s Věrnostním programem Sephora, přičemž tento přístup je pro vás nezbytný k tomu, abyste mohli čerpat výhody programu, do nějž jste přihlášeni.

Na požádání vám můžeme poskytnout seznam zemí, v nichž ukládáme a zpracováváme vaše údaje, a zemí, přes které údaje občas procházejí.

Jak se odhlásit z odběru newsletterů, jak nastavit možnosti pro propagační komunikaci a cílenou reklamu?

Jaké jsou vaše možnosti v oblasti propagační komunikace?

Můžete se přihlásit do našich mailingových seznamů a souhlasit s tím, že od nás budete odebírat marketingové a propagační informace. Své nastavení týkající se propagační komunikace můžete kdykoli revidovat podle níže uvedených kroků:

Pokud máte založený účet : přihlaste se ke svému online účtu a změňte své nastavení na stránce „Preference“,

  Kontaktujte Zákaznický servis:
 • - či telefonicky od pondělí do soboty, od 09.00 do 18.00 hod. na čísle +420 800 200 111 (bezplatná cena)
 • či e-mailem zaslaným na adresu zakaznickyservis@sephora.cz.

newslettery: pokud máte účet na našich stránkách, můžete upravit své přihlášení k odběru našich newsletterů a kdykoli se odhlásit odblokováním příslušného políčka.

elektronické komunikace : také můžete kdykoli kliknout na odkazy pro odhlášení odběru v našich propagačních e-mailech

poštovní korespondence: můžete od ní odstoupit kdykoli tím, že nás kontaktujete, jak je popsáno v oddílu Kontaktujte nás.

telefonní hovory: můžete od nich odstoupit kdykoli tím, že nás kontaktujete, jak je popsáno v oddílu Kontaktujte nás.

Vezměte prosím na vědomí, že i v případě, kdy se odhlásíte z odběru propagačních sdělení, můžeme na vás i nadále směřovat nepropagační dopisy, telefonní hovory a/nebo e-maily s informacemi o vašem účtu nebo aktuálních transakcích.

Co můžete dělat, když si nepřejete cílenou reklamu?

Můžeme ji také použít přidružením k vašim údajům o procházení stránek s využitím souborů cookie za účely cílené reklamy (například pro zobrazování reklam přizpůsobených vašemu profilu na stránkách třetích stran, reklam, které vás pravděpodobně budou zajímat, nebo pro zpětný prodej po přečtení e-mailu obsahujícího konkrétní nabídku). Tento typ cíleného působení umožňují technologie našich reklamních partnerů, kteří propojují data o procházení našich Stránek, platforem sociálních sítí a stránek třetích stran stejným uživatelem, bez ohledu na použité zařízení.

• Na platformách sociálních sítí (například Facebook nebo Instagram): z tohoto zpracovávání se můžete odhlásit kdykoli konfigurováním vašeho nastavení reklamy na vašem účtu;

• Na stránkách třetích stran: abyste zjistili, jak svůj souhlas odvolat, můžete se podívat na naše Upozornění o souborech cookie.

Pokud jste členem věrnostního klubu Sephora a nepřejete si tuto personalizaci reklamy provádět, můžete kdykoliv tuto možnost zrušit pomocí odkazu, který je obsažen v každé naší propagační komunikaci.

Pozor, odmítnutí cílené reklamy znamená pouze to, že přestanete být příjemcem reklamy, která je konkrétně zaměřená na vás. To neovlivní ani neznemožní zobrazování či příjem jiné, necílené reklamy.

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům? Jak je můžete opravit či odstranit a jak můžete uplatnit svá další práva

Přístup a kopírování

Máte právo mít přístup ke svým osobním údajům a k jejich sdílení. Před tím, než zareagujeme na váš požadavek, jsme ze zákona povinni ověřit si vaši identitu. Možná vás budeme muset požádat o poskytnutí dodatečných informací, abychom mohli reagovat na váš požadavek. Zavazujeme se, že na váš požadavek zareagujeme co nejrychleji.

Pokud máte založený účet Sephora, máte přímý přístup k údajům obsaženým na vašem online účtu, k historii svých transakcí a k nastavení přímého marketingu.

CTento přístup vám také umožňuje opravovat, měnit či odstraňovat identifikační údaje a kontaktní údaje. Pokud své údaje vymažete, přestanete mít možnost využívat Služby spojené s vaším online účtem či věrnostním programem. V rámci možností vymezených zákonem můžete uplatňovat své právo na přenositelnost dat , které vám umožňuje získat zpět osobní údaje v interoperabilním formátu, které jste nám sdělili automaticky při vytváření svého účtu a/nebo při přihlašování do našeho věrnostního programu, totéž platí o vašich výběrech (playlisty, oblíbené produkty atd.).

Pokud nemáte přístup ke svému účtu nebo nemáte přístup k dalším datům, kontaktujte nás, jak je uvedeno v níže uvedeném oddílu Kontaktujte nás.

Oprava nesprávných osobních údajů

Můžete také požádat o opravu vašich osobních údajů, které mohou být nesprávné, a omezit to, jak se zpracovávají, při zpracování těchto změn. V závislosti na typu zpracování můžete také požádat o doplnění osobních údajů, které máme k dispozici. V tomto případě vás můžeme požádat o poskytnutí dokumentace.

Pokud nemáte přístup ke svému účtu, nebo pokud se vám na svém účtu nedaří opravit údaje, které chcete opravit, kontaktujte nás způsobem popsaným v níže uvedeném oddílu Jak nás můžete kontaktovat.

Odvolání souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů

V případech, kdy je zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu (například odběr newsletteru, elektronické prodeje, pozvánky na služby a produkty jiné, než jsou ty, k nimž jste se již přihlásili, používání souborů cookie a podobných technologií na těchto stránkách), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Své právo můžete uplatnit změnou vašich nastavení týkajících se přímého marketingu a odběru newsletteru a odvoláním svého souhlasu s používáním souborů cookie způsoby uvedenými v našem Upozornění o souborech cookie společnosti Sephora.

Jak nechat odstranit své osobní údaje
  Můžete požádat také o odstranění svých osobních údajů v následujících případech :
 • Máte pocit, že zpracování vašich údajů už není nutné vzhledem k vašemu využívání našich Stránek a Služeb, nebo že účely zmíněné v této politice nebo jejich uchovávání jsou protizákonné;
 • Odvolali jste svůj souhlas ke zpracovávání vašich údajů (viz výše);
 • Máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší osobní situace;
 • Máte námitky proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše údaje byly shromážděny online, když jste byli nezletilí.

Případně můžete v mezích zákona požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na vaše právo na vymazání nebo omezení údajů, můžeme uchovat některé vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud k tomu máme oprávněný důvod (například při prokazování plnění smlouvy), pro uplatnění či ochraně práv při soudním jednání nebo když uplatňování tohoto práva porušuje právo na svobodu projevu a informace. Je to například v případě, kdy jste porušili naše Všeobecné obchodní podmínky používání či prodeje.

Jak nás můžete kontaktovat ?

S dotazy týkajícími se této politiky ochrany osobních údajů či s jakýmkoli požadavkem týkajícím se vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

• Emailem zaslaným na adresu privacy@sephora.cz

Stížnosti : Pokud zjistíte, že vaše práva nejsou dodržována nebo že vaše údaje nejsou chráněny, máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich údajů k orgánu na ochranu údajů subjektu Sephora, kterého se týká vaše stížnost, nebo pokud bydlíte v Evropské unii, orgánu v místě vašeho bydliště.

Ve Francii a tam, kde to umožňují místní zákonné předpisy, můžete stanovit pokyny pro nakládání s vašimi osobními údaji po smrti v písemné podobě zasláním dopisu s předmětem „Pokyny pro nakládání s osobními údaji post mortem“ na výše uvedenou adresu.

Jak se můžete informovat o změnách této charty?

Důležité : Občas můžeme v této chartě provést změny, které odrážejí změny v naší praxi, upřesňují vaši praxi ve větších detailech, nebo jsou učiněny za účelem dodržování předpisů. V takovém případě budete informováni zprávou na našich stránkách vyzývající vás k přečtení aktualizované charty, stejně jako jakýmkoli jiným vhodným způsobem. Pokud máte účet, budete také informováni prostřednictvím e-mailu nebo oznámením na svém účtu.

Poslední aktualizace dne: 12/06/2018

Předmět poslední aktualizace: úplné přepracování charty v plném rozsahu tak, aby splňovala požadavky transparentnosti evropských směrnic o ochraně osobních údajů (EU směrnice 2016/679).

Upozornění o souborech cookie společnosti Sephora

Po připojení k našim Stránkám a vzhledem k vašemu souhlasu můžeme (my nebo naši partneři) instalovat do vašeho zařízení různé soubory cookie, které budou rozpoznávat prohlížeč vašeho zařízení tak dlouho, dokud bude soubor cookie (vaše „Zařízení“) platný.

Tato stránka vám pomůže porozumět tomu, co je to soubor cookie, jak ho používáme a jak o těchto souborech cookie můžete rozhodovat.

Chcete-li přejít přímo do oddílu pro správu souborů cookie těchto Stránek, klikněte na Vaše nastavení souborů cookie.

Co je to soubor „cookie“?

„Cookie“ je obecný termín pro textový soubor uložený ve vyhrazeném prostoru na pevném disku zařízení (například počítač, tablet, chytrý telefon atd.) od uživatele média (internet, aplikace atd.), když si prohlížíte obsah či online reklamu. Tento soubor cookie umožňuje svému emitentovi rozpoznat zařízení, na kterém je uložený, za účelem sledování aktivity uživatele média a k zpětnému vyvolání informací, jako jsou preference uživatele nebo informace, které uživatel v minulosti uvedl do formulářů, na daném médiu tak dlouho, dokud je soubor cookie platný či uložený. Některé soubory cookie jsou zásadní pro používání média, jiné optimalizují a upravují na míru zobrazovaný obsah, další soubory zobrazují reklamu.

Soubory cookie neidentifikují uživatele přímo, ale identifikují daný prohlížeč či zařízení. Informace o obsahu procházeném na médiu jsou přímo propojené s identifikátorem v souboru cookie. Když si uživatel dané médium prochází, tento identifikátor se propojí se zobrazenými stránky a obecněji s cestou a interakcí na daném médiu (například počet kliknutí); je tak možné sledovat veškeré procházení uživatele na daném médiu.

Používání souborů cookie také umožňuje propojit data o prohlížení s profilem uživatele bez ohledu na použité zařízení díky technologii výměny souborů cookie implementované partnery, kteří vydávají tyto soubory cookie (většinou komunikační agentury nebo firmy zabývající se digitální reklamou), tak aby bylo možné sledovat cestu uživatele při použití jakéhokoli zařízení či média.

Jaké soubory cookie jsou používány na stránkách www.sephora.cz?

Když se připojíte na naše Stránky, můžeme na vaše zařízení nainstalovat čtyři typy souborů cookie:

Technické cookies, které vám umožňují procházet stránky, zajišťují bezpečnost a dávají vám přístup k různým produktům a službám těchto stránek.zjistit víc
Cookies pro zabezpečení plateb, které předcházejí podvodům při platbách.zjistit víc
Cookies pro měření návštěvnosti, které nám umožňují získávat statistické údaje o návštěvnících, srovnávat je s ostatními stránkami a rozhodovat o dalších krocích (jako je například to, že vám zašleme e-mail)zjistit víc
Reklamní cookies, které nám a třetím stranám umožňují zobrazovat reklamu na těchto a ostatních stránkách, přizpůsobenou vašemu profilu zkombinováním údajů z vašich návyků při prohlížení stránek a údajů ze zákaznických databází Sephora a třetích stranzjistit víc
Cookies pro sdílení, které vám umožňují sdílet obsah našich stránek s ostatními lidmi nebo sdílet vaše sledování či názor na obsah stránek s ostatnímizjistit víc

Jak vás informujeme?

Když naše Stránky navštívíte poprvé, a společnost Sephora má v úmyslu umístit jiné soubory cookie, než pouze „technické“ cookies, informujeme vás o tom, že používáme soubory cookie, prostřednictvím informačního banneru v horní části stránky. Pokud pokračujete v procházení Stránek poté, co se tento banner objeví, dáváte nám souhlas s používání těchto souborů cookie. Nicméně máte možnost nastavení těchto souborů cookie kdykoli změnit (viz oddíl „Vaše nastavení souborů cookie).

Níže najdete podrobnější informace o souborech cookie a o možnostech správy vašeho nastavení.

Doba uchovávání a následky zablokování souborů cookie

Typ souboru cookieDoba uchováváníNásledky zablokování
Nezbytné soubory cookie Jejich životnost je velmi krátká, většinou po délku trvání relace. Pravděpodobně nebudete mít přístup k webu nebo jeho službám.
Personalizační soubory cookie Jejich životnost je velmi krátká, většinou po délku trvání relace, pár hodin, nebo nanejvýš jeden rok. Prezentace webu se nepřizpůsobí preferencím pro zobrazení na vašem zařízení, nebudou ukládána hesla ani informace o vyplněných formulářích.
Soubory cookie pro analýzu, výkon a měření návštěvnosti Životnost cookies pro měření návštěvnosti nepřesahuje 13 měsíců. Nemá žádný vliv na používání webové stránky.
Reklamní soubory cookie Životnost reklamních cookies obvykle nepřesahuje 13 měsíců. Nemá žádný vliv na používání webové stránky. Nicméně jejich vymazání nezablokuje online reklamu. Způsobí pouze to, že se bude zobrazovat reklama, která nezohledňuje vaše centra zájmu.
Soubory cookies pro sdílení Životnost těchto cookies pro sdílení je stanovována jednotlivými sociálními sítěmi, ale nesmí přesáhnout 13 měsíců. Nemá žádný vliv na používání webové stránky. Nicméně deaktivací těchto cookies zabráníte veškeré interakci s danou sociální sítí (sítěmi)

Vaše nastavení souborů cookie

Používáním našich stránek dáváte souhlas s používáním výše specifikovaných souborů cookie. Některé nebo všechny tyto soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat.

Existují různé způsoby, jakými můžete spravovat vaše volby týkající se souborů cookie:

Nástroje pro správu souborů cookie
Sephora nástroj pro správu souborů cookie vám umožňuje vidět a kontrolovat, jak je používána většina souborů cookie Stránek používaných, když procházíte stránky, a umožňuje spravovat vaše předvolby (odmítnutí, či přijetí) Pro přístup k nástroji klikněte zde
U reklamních souborů cookie můžete také navštívit stránku Youronlinechoices, nabízenou profesionály v oboru digitální reklamy z EDAA (Evropská aliance digitální reklamy) a spravovanou ve Francii úřadem Interactive Advertising Bureau France.Pro přístup k nástroji klikněte zde
Odmítnutí těchto reklamních souborů cookie nemá žádný vliv na používání naší stránky. Nicméně jejich odmítnutí nezastaví zobrazování reklamy na našich stránkách či online.
Způsobí pouze to, že zobrazovaná reklama nebude zohledňovat vaše centra zájmu.
Některé soubory cookie nejsou tímto nástrojem spravovány. Způsoby, jakými je můžete deaktivovat, jsou představeny níže:
Účel VydavatelDeaktivační odkaz
Měření návštěvnostiGoogle Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Zabezpečení platebWorldpaySvou volbu uskutečněte pomocí níže uvedených tlačítek:

Kliknutí na „ne“ zabrání automatickému zpracování vaší objednávky (zjistit víc)
Sdílení Facebookhttps://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Instagramhttps://www.instagram.com/legal/cookies/
Google +https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
YouTubehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Snapchathttps://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Cookies «Flash»©Adobe Flash Player™Vzhledem k tomu, že váš terminál může být schopen zobrazit obsah vytvořený v jazyce Flash, můžete spravovat nástroje pro Flash soubory cookie přímo na tomto webu //www.adobe.com.
Nastavení ve vašem prohlížeči

Váš prohlížeč vám může povolit, abyste deaktivovali všechny nebo některé soubory cookie, buď systematicky, nebo podle vydavatele. Můžete také konfigurovat software svého prohlížeče tak, aby přijímal či odmítal soubory cookie (případ od případu, nebo všechny).

Nicméně pamatujte, že deaktivace všech souborů cookie vám zabrání v používání našich stránek za normálních podmínek, s výjimkou základních funkcí.

 • Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer: klikněte na tlačítko Nástroje a poté zvolte Možnosti Internetu. Na kartě Obecné, Procházení historie, klikněte na Nastavení. Poté klikněte na záložku Zobrazit soubory a vyberte ji, nebo soubory cookie, které chcete deaktivovat. Pak zavřete okno, které obsahuje seznam souborů cookie a dvakrát klikněte na OK, abyste se vrátili k Internetu
 • Pokud používáte prohlížeč Firefox: klikněte na ikonu Firefox Menu, poté na tlačítko Nástroje, následně na Možnosti; v okně, které se objeví, zvolte Soukromí a klikněte na Odstranit konkrétní Cookies. Zvolte soubory cookie, které chcete deaktivovat, a poté je odstraňte.
 • Pokud používáte prohlížeč Safari: klikněte na tlačítko Nastavení a poté na Předvolby. V okně, které se otevře, zvolte Soukromí/Zabezpečení, poté klikněte na Zobrazit Cookies. Zvolte soubory cookie, které chcete deaktivovat, a poté klikněte na Odstranit či Odstranit vše.
 • Pokud používáte prohlížeč Chrome: klikněte na ikonu menu Google Chrome, poté na Nastavení. Ve spodní části stránky klikněte na Rozšířené nastavení. V sekci Soukromí, klikněte na Nastavení obsahu. Pro deaktivaci souborů cookie:
 • Klikněte na Soubory cookie, klikněte na Všechny soubory cookie a data webu, pak umístěte kurzor na web, který soubor cookie vytvořil, a klikněte na X v pravém rohu, nebo klikněte na Vymazat vše.
PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že se někteří z našich partnerů pro digitální reklamu nacházejí mimo Evropskou unii, údaje shromážděné s použitím souborů cookie mohou být přeneseny do zemí, které nejsou členy EU a jejichž právní předpisy ohledně ochrany osobních údajů se liší od legislativy platné ve Francii. Od našich partnerů přísně vyžadujeme, aby informace, shromážděné prostřednictvím používání souborů cookie na našich Stránkách využívali výhradně k administrování či poskytování vyžádaných služeb a vyžadujeme od nich, aby vždy jednali v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a věnovali zvláštní pozornost důvěrnosti přenášených informací. Další informace naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Pojďme ještě dál: podrobné porozumění tomu, jak se soubory cookie používají

Technické“ soubory cookie

Technické soubory cookie zahrnují cookies potřebné pro procházení Stránek (jako jsou ID relace) a obsahují soubory cookie, které vám umožňují přístup ke specifickým prvkům, jako je možnost rozpoznat vás, signalizovat vaši návštěvu na stránce či zvýšit vaše pohodlí při procházení, včetně:

 • Uchovávání informací o formuláři, který jste vyplnili na našich Stránkách (registrace účtu či přístup k němu), nebo o produktech, službách či informacích, které jste si na našich Stránkách vybrali (přihlášení ke službě, obsah nákupního košíku objednávky atd.);
 • Umožnění přístupu k vyhrazeným a osobním oblastem na našich Stránkách, jako je váš účet, s použitím ID a údajů, které jste v minulosti mohli zadat;
 • Provádění bezpečnostních opatření, například když budete po určité době vyzváni k opětovnému přihlášení k obsahu nebo službě;
 • Přizpůsobení vzhledu stránky nastavení preferencí displeje vašeho zařízení (například použitý jazyk či rozlišení displeje).

Můžete odmítnout použití tohoto typu souborů cookie a odstranit ho v nastavení svého prohlížeče (viz oddíl Volby ve vašem prohlížeči). Pravděpodobně však nebudete mít přístup k našim Stránkám či jejich službám.

Soubory cookie pro zabezpečení plateb

Soubory cookie mohou pomoci při potírání online podvodů (platební podvody, krádež identity atd.). Proto Sephora nebo poskytovatelé služeb jednající jejím jménem v souladu s vašimi právy mohou uchovávat sledovací trackery za účelem shromažďování informací o zařízení, z něhož vzešla Objednávka (včetně použitého operačního systému, polohy přístroje, skutečnosti zda byl použit proxy server atd.). Tyto trackery jsou jako „otisky prstů“ spojené s daty o vaší Objednávce a používají se k potvrzení vaší Objednávky, použitého způsobu platby a způsobu doručení vašeho zboží. Tyto informace mohou být zaslány všem třetím stranám, u nichž to dovoluje zákon, nebo službám pro odhalování a prevenci podvodů, jmenovaným společností SEPHORA výhradně za účelem rozpoznání identity kupujícího, platnosti objednávky, použitého způsobu platby a plánovaného dodání zboží.

V případě, že odmítnete naše soubory cookie, používané k zabezpečení transakcí, vaše objednávka nemůže být schválena automaticky a bude předmětem manuálního přezkoumání. Pro potvrzení vaší objednávky může být požadováno prokázání vaší identity.

Pokud máte jakékoli dotazy vztahující se k těmto kontrolám nebo pokud je váš účet blokovaný, prosím kontaktujte náš zákaznický servis (viz oddíl - Jak nás můžete kontaktovat).

Soubory cookie pro měření návštěvnosti

Soubory cookie pro měření návštěvnosti měří návštěvnost různého obsahu a sekcí na našich stránkách a umožňují jejich vyhodnocení a uspořádání, především pak:

 • Získání statistických údajů o návštěvnících a objemech a používání různých prvků, které tvoří naše Stránky (navštívené sekce a obsahy, cesty prohlížení), které nám pomáhají zvýšit zájem o naše služby a jejich uživatelskou přívětivost;
 • Úpravu vzhledu našich Stránek či reklamních oblastí podle preferencí displeje vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.) když navštívíte naše Stránky podle vybavení a prohlížecího či čtecího softwaru obsaženého ve vašem zařízení.

Soubory cookie pro měření návštěvnosti vydáváme buď my, nebo naši poskytovatelé služeb. Kromě analýzy návštěv mohou rozpoznat problémy s prohlížením stránek a pomoci nám se zlepšováním uživatelské přívětivosti našich služeb.

Služby analýzy návštěvnosti, které tyto stránky používají, pouze vytvářejí a odesílají souhrnné statistiky a objemy návštěvníků našim technickým dodavatelům a nezahrnují žádné individuální informace. Tyto statistiky jsou spojeny se statistikami o návštěvnosti ostatních stránek a dále také s vašimi zákaznickými údaji

Stejně tak používáme měřicí nástroje k měření efektivity našich e-mailových kampaní, což nám umožňuje plánovat relevantní prodejní akce v závislosti na shromážděných informacích (například zasláním nové zprávy či personalizované nabídky).

Používání souborů cookie, které statisticky analyzují vaše data o procházení stránek, můžete deaktivovat. Chcete-li tak učinit, přečtěte si oddíl „Vaše nastavení souborů cookie“.

Reklamní soubory cookie

Účel

Používání reklamních souborů cookie stanovuje reklamní obsah, který propaguje pouze produkty a/nebo služby nabízené na stránkách www.sephora.cz , které mohou odpovídat centrům vašeho zájmu na základě předchozího procházení stránek prostřednictvím dotčeného zařízení, zejména:

 • počítáním celkového počtu reklam, které jsme zobrazili v našich reklamních oblastech, identifikováním těchto reklam, příslušného počtu jejich zobrazení, počtu uživatelů, kteří klikli na jednotlivé reklamy, a pokud je to relevantní, následných kroků, které uživatelé učinili na stránkách, na něž je tyto reklamy dovedly;
 • úpravou reklamního obsahu na našich Stránkách a na zařízení, dodávaného prostřednictvím našich reklamních oblastí, stejně jako úpravou našich nabídek, na základě prohlížení našich Stránek či stránek třetích stran prostřednictvím dotčeného zařízení, nákupů, které můžete uskutečnit a/nebo podle údajů o poloze (zeměpisná délka a šířka) zaslaných vaším zařízením (na základě vašeho předchozího souhlasu);
 • v rozsahu, v jakém jste nám poskytli své osobní údaje, včetně vašich elektronických kontaktních údajů, při registraci, Objednávce nebo přístupu k některé z našich služeb, přidružením těchto údajů k informacím o prohlížení například k zasílání elektronických marketingových sdělení či zobrazování na vašem zařízení, v rámci reklamního prostoru, který zveřejňujeme, personalizované reklamy, které jsou pro vás speciálně určené tak, aby pro vás byly osobně zajímavé;
 • tím, že vám zasíláme elektronická marketingová sdělení, která odpovídají vašemu uživatelskému profilu.

Jak jsou tyto informace shromažďovány reklamními soubory cookie?

Reklamní soubory cookie jsou uchovávány na zařízení uživatele prostřednictvím sledovacích technologií („trackerů“) zajišťovaných našimi partnery, které jsou vkládány do navštívených stránek nebo přímo vkládány inzerenty do reklam zobrazovaných na našich Stránkách.

Tento sledovací tracker automaticky odešle informace o obsahu navštívené stránky či reklamy umístěné na navštívené stránce těmto partnerům. Tato informace je křížově konfrontovaná s ID obsaženým v souborech cookie uložených na vašem zařízení těmito partnery.

Jak jsou tyto informace křížem konfrontovány?

Pokud máte online účet, věrnostní kartu, nebo pokud realizujete objednávku, informace shromážděné reklamním souborem cookie na Stránkách či na stránkách třetí strany jsou křížem konfrontovány a kombinovány s informacemi získanými při používání vašeho účtu či našich produktů a služeb za účelem vytvoření uživatelského profilu, který se využívá pro cílenou reklamu a přímý marketing.

Váš profil je také obohacený o informace, získané z vašich interakcí s našimi partnery či jinými vydavateli, kteří jsou klienty těchto partnerů. Propojují se také údaje shromážděné offline a ukládané v rámci našich nástrojů řízení zákazníků nebo v těch spravovaných těmito obchodními partnery (jako jsou komunikační agentury, instituce pro měření návštěvnosti či firmy zabývající se cílenou reklamou).

Jaké jsou výhody zobrazování reklamy přizpůsobené vašemu procházení stránek?

Naším cílem je zobrazovat vám co možná nejrelevantnější reklamu. Za tímto účelem nám používání souborů cookie umožňuje rozpoznat v reálném čase, kterou reklamu zobrazit na Zařízení, v souladu s jeho nedávnou cestou na jedné či více stránkách či aplikacích

Váš zájem o reklamní obsah, který se zobrazí na vašem zařízení při návštěvě webových stránek, často určuje reklamní zdroje, které jim umožňují provozovat služby často poskytované uživatelům zdarma. To nám, a třetím stranám, umožňuje zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim zájmům, spíš než reklamy, které by vás nezajímaly.

Soubory cookie pro sdílení

Naše stránky obsahují soubory cookie z odkazů pro sdílení na platformy Facebook, YouTube, Instagram a další obdobné sociální sítě, čímž vám umožňují sdílet obsah našich stránek s ostatními lidmi nebo sdílet vaše prohlížení nebo názor na obsah stránek s ostatními. Tyto soubory cookie jsou ukládány přímo těmito sociálními sítěmi, jak je tomu zejména v případě tlačítek "Sdílet" a "To se mi líbí" na sociálních sítích "Facebook" a "Instagram". Sociální síť, která nabízí takové tlačítko, může být schopná vás rozpoznat, přestože jste ji nepoužili během návštěvy Stránek. Tento typ tlačítka aplikace může dotčené sociální síti umožnit sledovat vaše procházení na našich Stránkách jednoduše proto, že váš účet na sociální síti byl na Zařízení aktivní (otevřená relace) při procházení našich webových stránek. Nad procesem, jakým sociální sítě shromažďují informace o vašem prohlížení našich Stránek ani nad tím, jak jsou spojované s osobními údaji, které o vás vlastní, nemáme žádnou kontrolu.

Pokud jste přihlášení v sociální síti během prohlížení našich stránek, umožňují tlačítka pro sdílení propojit obsah, který si prohlížíte, s vaším uživatelským účtem.

Vyzýváme vás, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí těchto sociálních sítí, abyste zjistili, jak používají informace o prohlížení, které získají na základě těchto tlačítek, zejména pro reklamní účely.

Seznam subjektů, Stránek a způsobů, jak lidé mohou uplatnit svá práva

Země Správce datStránky Jak mohou lidé uplatnit svá práva
Česká Republika

Sephora s.r.o.,

Rybná 682/14, PSČ 110 00,
Praha - Staré Město
IČO: 26491788
DIČ: CZ26491788
DS: ntezu7t
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 85605C, Městský soud v Praze
www.sephora.cz Poštou na následující adrese:
Zákaznický servis, Rybná 14, Praha, 110 00
nebo telefonicky od pondělí do soboty, od 09.00 do 18.00 hod. na telefonním čísle +420 800 200 111 (bezplatná služba)
E-mailem na adrese:
privacy@sephora.cz