Sephora pomaha
Program sociálních závazků společnosti SEPHORA
Sephora podporuje odvážná rozhodnutí v oblasti krásy — a také v životě. Program Sephora Stands je věnován inspirování k odvaze tyto volby realizovat. Programy Sephora Stands jsou věnovány potřebám podnikatelek, komunitám v přechodovém období a zaměstnancům Sephora. Společnost a její zaměstnanci společně sdílejí závazek ve zvyšování jejich pozitivního společenského působení.
inspiruje

Sephora inspiruje a pomáhá ženám v emancipaci díky Sephora Accelerate. Dokonce i v kosmetickém průmyslu jsou ženy-zakladatelky zastoupeny nedostatečně. Program Sephora Accelerate podporuje rostoucí komunitu žen- zakladatelek ve všech oblastech kosmetického odvětví a rozvíjí také proaktivní feminizační politiku na Blízkém východě.

pomáhá

Sephora pomáhá zvyšovat sebedůvěru díky Seminářům sebedůvěry Sephora. Co možná nejlepší vzhled přispívá k životu s větším sebevědomím. Program Seminářů sebedůvěry společnosti Sephora poskytuje specializovaná školení v oblasti krásy a sebekoučování, která mají inspirovat a dodat odvahu osobám, které procházejí důležitými životními změnami.

podporuje

Sephora ČR podporuje maminky dětí z Dětského centra při Thomayerově nemocnici, které se ocitnou v nelehké životní situaci. V rámci charitativních aktivit Sephora podporuje maminky prodejem některých produktů, především před Vánocemi. Výtěžek z těchto prodejů věnuje maminkám dětí z Dětského centra při Thomayerově nemocnici.

chrání

S programem Sephora Stands for Sustainability si naše značka přeje přispívat k budování lepšího světa, který respektuje životní prostředí.

V programu Sephora Stands for Sustainability odráží 9 strategických otázek pro výkon v ekologické oblasti programu LIFE koncernu LVMH. Program udržitelného rozvoje iniciovaný společností Sephora spočívá na 3 pilířích: ekologické koncepci, dodavatelích, klimatických změnách.

Působení programu Sephora Stands v číslech

 

Do roku 2020 projde programy Seminářů sebedůvěry na 100 000 osob.
Více než 50 žen založí do roku 2020 prosperující start-upy díky pomoci od podpůrné soustavy programu Sephora Accelerate.
Více než 500 neziskových partnerů a další přibývají

 

 

Sephora Stands představuje také sadu iniciativ, které zapadají do rámce cíle „50/50 by 2020“ nastaveného koncernem LVMH.

 
 
poskytuje
SEPHORA Toutes à l’Ecole

Sephora ve Francii od roku 2011 podporuje sdružení Toutes à l’Ecole, které umožňuje mladým dívkám žijícím v znevýhodněném prostředí získat vzdělání na velmi dobré úrovni. Sephora rovněž podporuje sdružení « Women Safe », které podporuje ženy a děti, jež se staly oběťmi násilí a pomáhá jim znovu získat chuť do života.

inspiruje
SEPHORA Accelerate

SEPHORA Accelerate, zahájena v roce 2016, podporuje rostoucí komunitu žen , které založily své startupy ve všech oblastech kosmetického průmyslu v různých zemích světa. Do roku 2020 založí prosperující start-upy více než 50 žen z Ameriky, Evropy a Asie.

respektuje
Program udržitelného rozvoje Sephora

Sephora Evropa a Střední východ potvrzuje svou společenskou angažovanost a má nyní i svůj název: Sephora Stands for Sustainability (Sephora za udržitelný rozvoj).

Tento další pilíř aktivního zapojení je zároveň prioritou naší značky: jedná se o udržitelný rozvoj. S programem Sephora Stands for Sustainability si naše značka přeje přispívat k budování lepšího světa, který respektuje životní prostředí. V programu Sephora Stands for Sustainability odráží 9 strategických otázek pro výkon v ekologické oblasti programu LIFE koncernu LVMH (zvážení faktorů životního prostředí při navrhování, zajištění přístupu ke strategickým surovinám, sledovatelnost a dodržování materiálů a produktů, environmentální a sociální odpovědnost dodavatelů, ochrana odborného know-how, kapacita k řešení klientských otázek, životnost a napravitelnost produktů, excelence v ekologických otázkách, dopad našich činností na emise CO2).

Program udržitelného rozvoje iniciovaný společností Sephora spočívá na 3 pilířích: ekologické koncepci, dodavatelích, klimatických změnách.

realizuje
Dodavatelé

Sephora každý den zlepšuje ekologickou praxi svých dodavatelů. Vzhledem k outsourcování velkého podílu aktivit klade naše značka svou prioritu na garantování správné praxe u svých dodavatelů. V roce 2008 vypracoval koncern LVMH kodex chování adresovaný všem jeho dodavatelům, jehož cílem je, aby dbali na dodržování zavedených norem, a který upřesňuje také nároky v jednotlivých oblastech společenské odpovědnosti, boje proti korupci a ekologických aktivit. Společnost Sephora také jako skutečný průkopník realizuje environmentální audity vztahující se k nakládání se zdroji vody a vzduchu, dopadu na biologickou rozmanitost či například na nakládání s odpady.