Pravidla pro hodnocení produktů Sephora

 

 1. Informace o Pravidlech
  1. Tato Pravidla stanovují pravidla pro umožnění Registrovaným uživatelům, prostřednictvím Webových stránek či Mobilní aplikace, bezplatně hodnotit produkty nabízené v Internetovém obchodě.
 2. Definice
  1. V Pravidlech se následujícími pojmy rozumí:
   1. Hodnocení - bodové hodnocení na stupnici od jedné do pěti, vyjádřené počtem přidělených hvězdiček, jakým Registrovaný uživatel ohodnotil produkt nabízený v Internetovém obchodě pomocí funkce dostupné na Webových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci, které je součástí Recenze uživatele.
   2. Internetový obchod - internetový obchod společnosti Sephora dostupný na Webových stránkách či v Mobilní aplikaci.
   3. Mobilní aplikace - mobilní aplikace SEPHORA: Parfémy & kosmetika, určená pro mobilní zařízení se systémem iOS a Android.
   4. Podmínky Věrnostního programu podmínky Věrnostního programu Sephora Unlimited dostupné na adrese https://www.sephora.cz/unlimited-terms.html.
   5. Pravidla - tato pravidla pro hodnocení produktů Sephora.
   6. Recenze - vyjádření Registrovaného uživatele obsahující jeho recenzi produktu nabízeného v Internetovém obchodě; součástí této Recenze je Hodnocení.
   7. Registrovaný uživatel - uživatel Webových stránek a/nebo Mobilní aplikace, jenž má řádně zřízený uživatelský účet SEPHORA.
   8. Sephora - společnost Sephora s.r.o., IČO: 264 91 788, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 85605.
   9. Všeobecné podmínky používání - všeobecné podmínky používání Webových stránek a Mobilní aplikace, dostupné na adrese https://www.sephora.cz/vseobecne-obchodni-podminky/Mentions_legales_CZ.html nebo v Mobilní aplikaci (v sekci „Můj účet").
   10. Webové stránky - webová stránka přístupná na doméně www.sephora.cz nebo www.m.sephora.cz.
 3. Zasady świadczenia Usługi
  1. Za hodnocení produktů nabízených v Internetovém obchodě se neúčtují ani nevybírají žádné poplatky.
  2. Ke sběru a zpracování Recenzí je využíváno systémové řešení třetí strany, a to společnosti Bazaarvoice, Inc., se sídlem 10901 Stonelake Blvd., Austin, TX 78759, Spojené státy americké. Společnost Bazaarvoice, Inc. se při zpracovávání Recenzí řídí Zásadami pravosti recenzí (jejichž znění je dostupné zde: https://www.bazaarvoice.com/legal/authenticity-policy/), které obsahují zejména pravidla pro zabránění zveřejňování podvodného obsahu a spamu a také zákaz upravování zveřejňovaných Recenzí jinou osobou než jejich autorem. Potenciálně podvodné Recenze jsou odhalovány s použitím technických prostředků (kontrola IP adresy), dále s pomocí zavedených nástrojů k automatickému odhalování podvodné činnosti a také kontrolou Recenzí vyhodnocených jako podezřelých týmem analytiků.
  3. Za korzystanie z Usługi nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.
  4. Registrovaný uživatel je povinen provádět hodnocení produktů nabízených v Internetovém obchodě v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobnostní práva a na práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva, která náleží společnosti Sephora nebo třetím stranám.
  5. Registrovaný uživatel nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly narušit správné fungování funkcí nezbytných pro hodnocení produktů nabízených v Internetovém obchodě.
  6. Registrovanému uživateli je zakázáno přidávat nezákonný obsah pomocí funkcí nezbytných pro hodnocení produktů nabízených v Internetovém obchodě.
 4. Zásady pro přidávání Recenzí
  1. Každý Registrovaný uživatel může dobrovolně vložit svou Recenzi na produkty nabízené v Internetovém obchodě. Pro přidání Recenze a pro přijetí těchto Pravidel musí mít každý Registrovaný uživatel mladší 18 let souhlas rodiče nebo svého zákonného zástupce. Společnost Sephora může požádat každého nezletilého Registrovaného uživatele o doložení takového souhlasu, bez něhož může zveřejnění jeho Recenze odmítnout. Hodnocení lze vložit pouze spolu s Recenzí. Samostatné Hodnocení nelze vložit.
  2. Registrovaný uživatel není povinen uvádět svou Recenzi ani Hodnocení.
  3. Registrovaný uživatel může vložit Recenzi na produkt a produkt ohodnotit pomocí speciálního formuláře dostupného na stránce recenzovaného produktu v Internetovém obchodě. Formulář se nachází v záložce vedle popisu produktu. Recenzi lze vložit také po obdržení e-mailu s informací o možnosti napsání Recenze na produkt zakoupený ve společnosti Sephora.
  4. Hodnocení se provádí pomocí hodnotícího formuláře, a to výběrem příslušného počtu hvězdiček (od jedné do pěti).
  5. Pro přidání Recenze musí Registrovaný uživatel:
   1. vyplnit všechna pole formuláře uvedeného v bodě 4.3. výše, označená jako povinná pole (*), tj. zejména provést Hodnocení a napsat svou Recenzi (min. 50 znaků);
   2. souhlasit s těmito Pravidly;
   3. souhlasit se Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookies;
   4. stisknout tlačítko „Přidat recenzi".
  6. Za účelem zvýšení využitelnosti Recenze může Registrovaný uživatel volitelně uvést údaje o svém věku a vzhledu.
  7. V rámci své Recenze může Registrovaný uživatel přidat obrázky nebo jiné grafické prvky.
  8. Recenze spolu s Hodnocením bude zveřejněna na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci pod „Přezdívkou" uvedenou Registrovaným uživatelem, a to do 2 až 4 pracovních dnů od jejího přidání Registrovaným uživatelem, pakliže dojde k jejímu schválení ze strany společnosti Sephora ve smyslu odst. 4.10. níže.
  9. Registrovaný uživatel však může společnost Sephora kdykoli požádat o odstranění obsahu své Recenze zasláním e-mailu na adresu zakaznickyservis@sephora.cz.
  10. Každá Recenze je před jejím zveřejněním podrobena kontrole a schválení ze strany společnosti Sephora, zda není v rozporu s těmito Pravidly anebo právními předpisy; není-li takový rozpor shledán je Recenze schválena ke zveřejnění. Společnost Sephora Recenze zveřejňované na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci nijak neupravuje (jakoukoli úpravu textu Recenze, včetně opravy případných pravopisných chyb, může provádět pouze její autor). Případné negativní recenze nejsou ze strany společnosti Sephora cenzurovány, pokud jsou v souladu s těmito Pravidly a právními předpisy. Pokud Recenze porušuje tato Pravidla nebo právní předpisy, vyhrazuje si společnost Sephora právo takovou Recenzi nezveřejnit.
  11. Společnost Sephora má právo kontaktovat Registrovaného uživatele za účelem objasnění obsahu Recenze vložené Registrovaným uživatelem, nikdy však za účelem jakkoli ovlivnit hodnocení produktu ze strany Registrovaného uživatele.
  12. Na zveřejněnou Recenzi Registrovaného uživatele může společnost Sephora stejnou formou odpovědět.
  13. Vložením své Recenze Registrovaný uživatel prohlašuje, že:
   1. je výhradním autorem Recenze;
   2. mu příslušejí veškerá práva k Recenzi, včetně veškerých autorských práv, licencí a souhlasů vyžadovaných právními předpisy, pro použití obsahu Recenze v souladu s těmito Pravidly a právními předpisy;
   3. obsah jeho Recenze neporušuje tato Pravidla, právní předpisy ani práva třetích stran, zejména osobnostní práva nebo práva duševního či průmyslového vlastnictví;
   4. obsah jeho Recenze, jakož i Hodnocení, vyjadřuje jeho subjektivní názor na konkrétní produkt nabízený v Internetovém obchodě;
   5. produkt, o němž Recenze pojednává, skutečně zakoupil a používal. V této souvislosti si společnost Sephora vyhrazuje právo tvrzení ověřit postupem dle odst. 4.19. a násl. těchto Pravidel;
   6. vložením Recenze a Hodnocení, jak je specifikováno v tomto bodě 4, Registrovaný uživatel souhlasí se zveřejněním své Recenze a svého Hodnocení spolu se svou přezdívkou v dalších veřejně dostupných komunikačních kanálech společnosti Sephora, včetně sociálních médií společnosti Sephora, na Webových stránkách společnosti Sephora, v Mobilní aplikaci a v kamenných prodejnách provozovaných pod značkou Sephora; pokud jsou Recenzí zveřejňovány osobní údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný.
  14. Recenze se musí týkat pouze přímo hodnoceného produktu a subjektivního dojmu Registrovaného uživatele souvisejícího s jeho používáním (nikoli např. hodnocení dopravy produktu či reklamace platby apod.).
  15. Každá Recenze musí být nestranná a nezaujatá a musí představovat autentickou zkušenost Registrovaného uživatele. Je zakázáno vkládat takové Recenze, jejichž pozitivní Hodnocení bylo ovlivněno jinou osobou (např. poskytnutím finanční nebo jiné výhody); tímto není dotčena možnost vkládat Recenze označené jako „Sponzorovaný nákup" v souladu s těmito Pravidly. Stejně tak je zakázáno vkládat takové Recenze, které mají cíleně poškozovat konkurenční subjekty účelovým zveřejněním negativní Recenze. Společnost Sephora se zavazuje žádným způsobem neovlivňovat ani nezasahovat do hodnocení produktu ze strany Registrovaného uživatele.
  16. Recenze nesmí:
   1. mít protiprávní, zejména urážlivou, výhružnou, hanlivou, vulgární, obscénní, pornografickou, rasistickou, diskriminační, pomlouvačskou, útočnou nebo násilnou povahu, ani jinak být v rozporu s právními předpisy a těmito Pravidly;
   2. být nepravdivá, klamavá či jinak falešná s cílem uvést jiné osoby v omyl;
   3. obsahovat objektivně nepravdivá tvrzení;
   4. obsahovat tvrzení týkající se zdraví a zdravotního stavu;
   5. porušovat, omezovat či jinak zasahovat do práv třetích osob, zejména pokud jde o autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo osobnostní práva či ochranu soukromí;
   6. obsahovat důvěrné informace ani osobní údaje, jako jsou zejména jméno, příjmení, adresa nebo telefonní číslo;
   7. obsahovat technicky škodlivé prvky, jako jsou viry, počítačové červy nebo jiný potenciálně škodlivý software nebo soubory;
   8. obsahovat nepotřebné znaky;
   9. obsahovat vložené odkazy na jiné externí webové stránky;
   10. uvádět konkrétní ceny;
   11. kriticky komentovat jiné Recenze nebo jejich autory;
   12. podporovat nákupy u konkurence,
   13. obsahovat obsah, který se netýká kvality recenzovaných produktů, včetně komentářů na adresu společnosti Sephora jako takové anebo týkajících se jejích služeb.
  17. V případě jakéhokoli porušení těchto Pravidel v rámci požadavků kladených na Recenzi si společnost Sephora vyhrazuje právo odmítnout její zveřejnění. Registrovaný uživatel je informován o každém odmítnutí zveřejnění jeho Recenze.
  18. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že smazání uživatelského účtu SEPHORA nemá automaticky za následek smazání všech dřívějších Recenzí Registrovaného uživatele.
  19. Recenze může být označena jako „Potvrzený nákup" pouze, pokud se jedná o Recenzi vloženou Registrovaným uživatelem jako ověřeným zákazníkem, tj. osobou, která si zakoupila daný produkt v Internetovém obchodě a obdržela potvrzení o uskutečnění tohoto nákupu e-mailem. Společnost Sephora upozorňuje, že pouze Recenze označená jako „Potvrzený nákup" je spotřebitelskou recenzí ve smyslu ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  20. K tomu, aby byla Recenze označena jako „Potvrzený nákup" musí pro její vložení Registrovaný uživatel využít odkaz, který mu je spolu se žádostí o zhodnocení zakoupeného produktu zaslán na jeho e-mailovou adresu po provedení nákupu v Internetovém obchodě; důvodem je zajištění maximální důveryhodnosti a autenticity takové Recenze.
  21. Společnost Sephora zdůrazňuje, že potenciálně podvodné anebo podezřelé Recenze jsou současně odhalovány za použití systémového řešení od společnosti Bazaarvoice, Inc., jak je podrobněji uvedeno v odst. 3.2. těchto Pravidel výše.
  22. Společnost Sephora se zavazuje nezveřejňovat falešné spotřebitelské Recenze nebo nezadávat jiné osobě, aby takové spotřebitelské Recenze podala, a zavazuje se také nijak nezkreslovat spotřebitelské Recenze s cílem propagace produktu.
  23. V ostatním se na přidávání ověřených spotřebitelských Recenzí uplatní obecná ustanovení tohoto článku Pravidel.
  24. Recenze může být označena jako „Sponzorovaný nákup", pokud se jedná o Recenzi vloženou Registrovaným uživatelem, který v rámci spolupráce se společností Sephora obdržel v Internetovém obchodě z tohoto důvodu hodnocený produkt zdarma nebo na tento produkt obdržel slevu.
  25. Jednou z povinných náležitostí při vyplňování formuláře pro vložení Recenze je zodpovězení dotazu, zda Registrovaný uživatel obdržel hodnocený produkt v rámci spolupráce se společností Sephora. Pokud Registrovaný uživatel odpoví na tento dotaz „ano", bude u zveřejněné Recenze zobrazena ikona „Sponzorovaný nákup".
  26. Spolupráce se společností Sephora, v rámci které obdrží Registrovaný uživatel produkt nebo slevu na takový produkt není nikdy podmíněna povinností podání pozitivní Recenze.
  27. Společnost Sephora se současně zavazuje, že (i) vyznění Recenze označené jako „Sponzorovaný nákup" nemá vliv na přiznání či výši benefitu v rámci spolupráce s Registrovaným uživatelem a (ii) nebude žádným způsobem zasahovat do procesu hodnocení produktu Registrovaným uživatelem.
  28. V ostatním se na přidávání Recenzí označených jako „Sponzorovaný nákup" uplatní obecná ustanovení tohoto článku Pravidel.
 5. Zobrazování Recenzí
  1. Recenze se standardně zobrazují v chronologickém pořadí od nejnovější po nejstarší, ale uživatelé si mohou zvolit jejich zobrazení podle jiných kritérií, například podle relevance nebo hodnocení.
  2. V některých případech mohou být Recenze označeny jednou z následujících ikon:
   1. „Potvrzený nákup" - znamená ověřenou spotřebitelskou Recenzi dle odst. 4.19. a násl. těchto Pravidel výše;
   2. „Spolupráce“ – znamená Hodnocení přidané osobou, která obdržela od společnosti Sephora určitý výrobek, slevu na tento výrobek v Internetovém obchodě, odměnu nebo jinou výhodu výměnou za přidání Hodnocení v rámci spolupráce;
   3. „Sponzorovaný nákup" - znamená Recenzi vloženou Registrovaným uživatelem v rámci spolupráce se společností Sephora dle odst. 4.24. a násl. těchto Pravidel výše.
  3. Sephora nezaručuje, že Recenze, které nemají ikony uvedené v bodě 5.2, pocházejí od lidí, kteří použili nebo zakoupili produkt.
  4. Po zveřejnění Recenze mohou uživatelé uvést, zda ji považují za neužitečnou nebo nevhodnou, a označit, že Recenze obsahuje nevhodný obsah. Společnost Sephora v případě potřeby zohlední výše uvedená oznámení a rozhodne o odstranění příslušné Recenze, pakliže bude v rozporu s těmito Pravidly či právními předpisy.
  5. Průměrné Hodnocení jednotlivých produktů je vypočítáno ze všech zveřejněných Hodnocení k danému produktu, tedy se zahrnutím údajů Hodnocení z Recenzí označených jako (i) Potvrzený nákup, (ii) Sponzorovaný nákup i (iii) z Recenzí bez zvláštního označení.
 6. Autorská práva a podobná práva
  1. Registrovaný uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli porušení majetkových nebo osobnostních práv třetích stran v souvislosti s jakoukoli svou Recenzí. Registrovaný uživatel se zavazuje zprostit společnost Sephora v rozsahu dovoleném právními předpisy od veškeré odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoliv nároky za porušení majetkových autorských práv nebo osobnostních práv třetích osob, případně se zavazuje společnosti Sephora nahradit vzniklou újmu.
  2. Pokud obrázky nebo jiné grafické prvky nahrané Registrovaným uživatelem jako součást Recenze zobrazují podobizny fyzických osob, znamená to, že k nahrání takových obrázků nebo jiných grafických prvků má Registrovaný uživatel souhlas k šíření vyobrazení všech osob zobrazených na obrázku nebo jiném grafickém prvku v souvislosti s vložením Recenze. V případě nároku třetí strany v souvislosti se šířením vyobrazení osob zobrazených na fotografii nebo jiném grafickém prvku se Registrovaný uživatel zavazuje, že společnost Sephora v maximálně přípustném rozsahu dovoleném právními předpisy zprostí od jakékoli odpovědnosti za takové porušení, případně se zavazuje společnosti Sephora nahradit vzniklou újmu.
  3. Pokud vytvořením Recenze anebo Hodnocení dojde ke vzniku díla, které je chráněno jako autorské dílo podle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským („Autorský zákon"), Registrovaný uživatel musí disponovat veškerými právy k poskytnutí licence či jakýchkoli práv k takovému dílu společnosti Sephora; Registrovaný uživatel nese úplnou odpovědnost za svou způsobilost k poskytnutí či převodu těchto práv. Jakmile je Recenze zveřejněna, Registrovaný uživatel uděluje společnosti Sephora nevýhradní, bezplatnou, časově a teritoriálně neomezenou licenci k Recenzi a k Hodnocení jako k dílům, spolu s právem poskytovat sublicence třetím stranám, to vše v rozsahu a na dobu trvání, v jakém to umožňují právní předpisy, zejména Autorský zákon, a to v těchto oblastech využití:
   1. záznam a rozmnožování libovolnou technikou;
   2. využívání při prodejních akcích nebo v reklamě týkající se činnosti společnosti Sephora;
   3. zobrazování na Webových a intranetových stránkách společnosti Sephora, v Mobilní aplikaci a ve všech publikacích týkajících se společnosti Sephora;
   4. využívání ve všech marketingových materiálech společnosti Sephora;
   5. zpřístupnění rozmnoženin díla prostřednictvím dalšího šíření a distribuce Recenze anebo Hodnocení třetím osobám, a to dle uvážení společnosti Sephora;
   6. nájem, zapůjčení nebo jiná forma použití originálu nebo vyhotovení;
   7. právo zpřístupnit ji veřejnosti libovolnými kanály nebo distribuovat tak, aby k ní měla veřejnost přístup z místa a v čase, které si sama zvolí;
   8. nahrávání do paměti libovolného počtu počítačů nebo zařízení s elektronickou pamětí (např. paměťové karty, RAM, FLASH) a zařízení využívajících tzv. virtuální paměť nebo sdílené paměťové zdroje (tzv. cloud computing);
   9. spojování celku nebo částí s jinými díly;
   10. provádění úprav, aniž by byl dotčen obsah Recenze, a provádění změn vyžadovaných povahou internetu, včetně mobilních zařízení, právo používat v různých formátech.
  4. Součástí licence je právo povolit užití kompilace zahrnující Recenzi anebo Hodnocení a nakládání s takovou kompilací, aniž by tímto byl dotčen obsah Recenze či Hodnocení, a to ve výše uvedených oblastech užití (zejména v rámci propagace produktu například začleněním Recenze anebo Hodnocení do grafického prvku k produktu nebo vytvořením reklamního banneru, jehož součástí bude znění Recenze anebo Hodnocení).
  5. Pokud je Registrovaný uživatel subjektem autorských práv k Recenzi anebo Hodnocení, zavazuje se, že společnost Sephora bude oprávněna Recenzi anebo Hodnocení užívat v rozsahu udělených práv souvisejících s autorskými díly a dále prohlašuje, že za udělení jakýchkoli práv souvisejících s Recenzí anebo Hodnocením nepožaduje od společnosti Sephora žádnou úplatu. Registrovaný uživatel odpovídá za to, společnost Sephora nebude povinna platit jakýmkoli nositelům práv ke všem způsobům užití Recenze anebo Hodnocení jakékoli autorské či jiné odměny a že veškeré případné nároky všech nositelů autorských práv, byly nebo budou Registrovaným účastníkem vypořádány, jinak Registrovaný účastník nese odpovědnost za případnou náhradu újmy vzniklé společnosti Sephora. Vložením Recenze Registrovaný uživatel souhlasí s jejím zpřístupněním veřejnosti.
 7. 7. Věrnostní program Sephora Unlimited
  1. Hodnocení přidané Registrovaným uživatelem, který je členem Věrnostního programu Sephora Unlimited, a které je zveřejněné společností Sephora, představuje „hodnocení a recenzi produktů", jak je uvedeno v Podmínkách Věrnostního programu.
  2. Bonusové body, které náleží členům Věrnostního programu Sephora Unlimited za přidání „hodnocení a recenze produktu", budou v souladu s pravidly uvedenými v Podmínkách Věrnostního programu připsány pokaždé, když společnost Sephora zveřejní Hodnocení Registrovaného uživatele, jenž je zároveň členem Věrnostního programu Sephora Unlimited.
  3. Aby bylo možné identifikovat Hodnocení poskytnuté členem Věrnostního Programu Sephora Unlimited a vypočítat bonusové body uvedené v bodě 7.2 výše, musí být účet Registrovaného uživatele a účet člena Věrnostního programu Sephora Unlimited v době hodnocení propojen na základě stejné e-mailové adresy.
  4. Jakékoli pozdější odstranění Hodnocení Registrovaným uživatelem, který je zároveň členem Věrnostního Programu Sephora Unlimited, může být pro společnost Sephora důvodem ke zrušení bonusových bodů udělených výše uvedenému Registrovanému uživateli za přidání tohoto Hodnocení.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Případy neupravené těmito Pravidly se řídí ustanoveními Všeobecných podmínek používání a dále pak právními předpisy České republiky.

 

Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění od 27.6.2023.