PŘEMĚŇTE DÁREK NA DAR

ROSA – centrum pro ženy, z.s. poskytuje specializovanou pomoc ženám, obětem domácího násilí od roku 1993. Patří mezi první organizace, které se v České republice začaly věnovat problematice domácího násilí a kromě přímé pomoci obětem domácího násilí realizuje řadu aktivit v oblasti prevence, výzkumu, vzdělávání a osvěty v daném tématu. ROSA poskytuje v rámci přímé pomoci obětem tři registrované sociální služby: - azylový dům s utajenou adresou pro ženy, zažívající násilí a jejich děti s 35 lůžky - odborné sociální poradenství v rámci Informačního a poradenského centra ROSA, jehož součástí je i SOS linka, mailové poradenství a chat pro všechny oběti domácího a genderově podmíněného násilí - a krizovou pomoc ROSALIN - centrum komplexní krizové pomoci, jejíž součástí je pobytová služba s 15 lůžky (pro 3 maminky s dětmi) a bezplatná krizová linka pro oběti 800 60 50 80.

ROSA je jednou z mála organizací, které dle kritérií stanovených v Analýze dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilí v ČR splnily podmínky specializované služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Pracovnice organizace jsou členkami Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Rady vlády pro lidská práva. V rámci této činnosti se Podílely na formulaci a implementaci řady systémových změn ke zlepšení situace v oblasti domácího násilí, včetně tvorby akčních plánů a legislativních změn. ROSA – centrum pro ženy, z.s. je dlouholetým členem mezinárodní sítě organizací WAVE (www.wave-network.org), od roku 2018 je také zastoupena v její správní radě. ROSA je odborným garantem aplikace Bright Sky, která je určena obětem domácího a genderově podmíněného násilí a na její přípravě spolupracovala s Nadací Vodafone, Policií ČR Ministerstvem vnitra. Web: https://www.rosacentrum.cz/